Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Giao thông
Cầu Mỹ Vân thuộc dự án đường nối QL1A-Cảng Chân Mây

- Vị trí : Bắc qua sông Mỹ Vân thuộc địa phận huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên đường ra cảng Chân Mây.

- Qui mô xây dựng : Chiều dài toàn cầu 78.69m gồm 3 nhịp dầm BTCT ứng suất trước 24m, khổ cầu 29.36m, kết cấu mố trụ bằng BTCT đổ tại chổ, móng cọc khoan nhồi đường kính 1.2m, tổng số 30 cọc, chiều dài mỗi cọc từ 46 đế

Phần xây lắp từ tuyến N3 đến Sông Bù Lu
Gói thầu số 5 thuộc dự án đầu tư xây dựng khu Tái định cư Lộc Vĩnh
Đường Tứ Hạ - Hương Vân – Hương Văn
Mặt đường đá dăm láng nhựa 3 lớp, móng CPĐD, nền đường đào hoặc đắp đất đạt K=0.95
Đường Ven Sông Bù Lu - Gói thầu số 5
Đường ven biển Cảnh Dương - Phú Lộc
BTN hạt mịn dày 5cm, BTN hạt trung dày 7cm, móng cấp phối đá dăm, đắp đất nền đường K=0.95, K=0.98
Đường vào vùng cà phê A Lưới
Mặt đường đá dăm láng nhựa 5,5kg/m2, lớp móng đá dăm tiêu chuẩn dày 15cm, nền đường đắp đất đầm chặt K=0.95, K=0.98
Đường tỉnh lộ 11A (Km4+700-Km6+269)
Móng đường cấp phối đá dăm loại 1 trên lớp nền cấp phồi đầm chặt K=0.95, K=0.98, mặt đường bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm
Nâng cấp đường Bùi Thị Xuân
Nền đường rộng 19.5m, mặt đường rộng 10.5m. Nền đường đắp đất cấp phối đầm chặt K=0.95, K=0.98.Móng đường cấp phối đá dăm loại 1 dày 38cm, mặt đường bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm. Đoạn Km0+703.64-Km0+900 kết cấu móng cát gia cố 8% Xi măng, mặt bê tông xi măng M300 dày 25cm
Đường Quốc lộ 49B đoạn Km14-Km27
Bề rộng nền đường 6.5m, mặt rộng 3.5m. Nền đường đắp đất cấp phối đầm chặt K=0.95, K=0.98. Móng đường cấp phối đá dăm loại 1, mặt đường bê tông nhựa hạt mịn dày 5cm và công trình trên tuyến
Phần xây lắp tuyến D3
Gói thầu số 5 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường nối Khu công nghiệp số 3 và khu phi thuế quan số 1
 
[Trang đầu] ... [1] [2] [3] [4]