Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Giao thông
Đường 10, 10D
Đang tiến hành đắp đất nền đường

ĐƯỜNG 10B,10D

1. Vài nét về dự án :

- Vị trí : huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Qui mô xây dựng : đường tỉnh 10B chiều dài tuyến 6.820,3m, đường tỉnh 10D chiều dài tuyến 12.089,48m. Bề rộng nền đường 6.5m, mặt đường rộng 3.5m, lề đường 2x1.5m; kết cấu nền đường từ trên xuống : bê tông nhựa hạt trung dày 5cm, 2 lớp cấp phối đá dăm dày 24cm, bù vênh bằng cấp phối đá dăm hoặc đắp đất đầm chặt K98. Trong đó đơn vị thi công toàn bộ đường tỉnh 10D và 1000.m đường tỉnh 10D.

- Giá trị Hợp đồng : 9.272.901.000đồng

- Ngày khởi công : 13/5/2010

- Ngày hoàn thành : 13/02/2011

2. Tình hình thực hiện từ ngày khởi công đến 31/5/2010:

            a. Các công việc đã thực hiện :

            - Đang tiến hành đắp đất K98 bù vênh nền đường.

            - Giá trị thực hiện : 160.000.000 đồng

            b. Các công việc còn lại :

            - Thi công nền mặt đường và công trình trên tuyến.
 
Ngày cập nhật : 05/06/2010
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Cầu Khe Dài
•   Đường ven sông Bù Lu
•   Đường 2 đầu cầu Ca Cút (cầu KM0+148.73)
•   Cầu Mỹ Vân thuộc dự án đường nối QL1A-Cảng Chân Mây
•   Phần xây lắp từ tuyến N3 đến Sông Bù Lu
•   Đường Tứ Hạ - Hương Vân – Hương Văn
•   Đường Ven Sông Bù Lu - Gói thầu số 5
•   Đường ven biển Cảnh Dương - Phú Lộc
•   Đường vào vùng cà phê A Lưới
•   Đường tỉnh lộ 11A (Km4+700-Km6+269)