Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Giao thông
Cầu Khe Dài
Dầm đang lao

CẦU KHE DÀI

1. Vài nét về dự án :

- Vị trí : Bắc qua sông Truồi thuộc địa phận xã Lộc Hòa huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Qui mô xây dựng : Chiều dài toàn cầu 140.25m , cầu gồm 4 nhịp BTCT ứng suất trước 33m, mỗi nhịp gồm 2 dầm, khổ cầu 4m; mố trụ bằng bê tông cốt thép đổ tại chổ, mố bố trí 2 cọc khoan nhồi đường kính 1.0m, trụ bố trí 4 cọc khoan nhồi đường kính 1.0m.

- Giá trị Hợp đồng : 6.698.927.000đồng

- Ngày khởi công : 05/02/2009

- Ngày hoàn thành : 02/9/2010

2. Tình hình thực hiện từ ngày khởi công đến 31/5/2010:

            a. Các công việc đã thực hiện :

            - Thi công đắp đất đường hai đầu cầu

            - thi công xong toàn bộ 2 mố và 3 trụ cầu

            - Đúc được 5 dầm BTCT ứng suất trước 33m/tổng số 8 dầm.

            - Thi công lắp đặt xong hệ thống lao dầm

            - Đã lao xong được 1 nhịp dầm

            - Giá trị thực hiện : 4.180.555.000 đồng

            b. Các công việc còn lại :

            - Thi công đường hai đầu cầu.

            - Đúc và lao 3 dầm còn lại

            - Thi công hệ mặt cầu, lan can tay vịn
 
Ngày cập nhật : 05/06/2010
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Đường ven sông Bù Lu
•   Đường 2 đầu cầu Ca Cút (cầu KM0+148.73)
•   Cầu Mỹ Vân thuộc dự án đường nối QL1A-Cảng Chân Mây
•   Phần xây lắp từ tuyến N3 đến Sông Bù Lu
•   Đường Tứ Hạ - Hương Vân – Hương Văn
•   Đường Ven Sông Bù Lu - Gói thầu số 5
•   Đường ven biển Cảnh Dương - Phú Lộc
•   Đường vào vùng cà phê A Lưới
•   Đường tỉnh lộ 11A (Km4+700-Km6+269)
•   Nâng cấp đường Bùi Thị Xuân