Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Thủy lợi
Kênh N14, N16 hệ thống tưới nước tự chảy Hồ Truồi

Tổng giá trị: 1.563.206.000

Thời gian:
7/2005 - 12/2005

Chủ đầu tư:
Ban QLDA CSHT NN&PTNT

Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông TT Huế

 
Ngày cập nhật : 16/07/2008
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Hệ thống kênh tự chảy hồ Truồi kênh N1
•   Cầu Bù Lu
•   Cầu Hồng Thái huyện A Lưới