Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Thủy lợi
Trạm bơm Phú Mậu huyện Phú Vang

Tổng giá trị: 1.259.390.000

Thời gian:
9/2003 - 7/2004

Chủ đầu tư:
Ban QLDA KV huyện Phú Vang

Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông TT Huế

 
Ngày cập nhật : 16/07/2008
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Hệ thống thoát nước Tứ Hạ Hương Trà
•   Bến neo đậu thuyền du lịch Phú Cát
•   Hệ thống tưới trạm bơm Nam Đề
•   Hệ thống thoát nước Tứ Hạ- Hương Trà - Giai đoạn 2
•   Kênh N14, N16 hệ thống tưới nước tự chảy Hồ Truồi
•   Hệ thống kênh tự chảy hồ Truồi kênh N1
•   Cầu Bù Lu
•   Cầu Hồng Thái huyện A Lưới