Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Hạ tầng
Hạ tầng làng nghề mộc mỹ nghệ Xước Dũ

Tổng giá trị: 1.879.412.000

Thời gian: 12/2006 - 12/2007

Chủ đầu tư:
Ban QLDA KV huyện Hương Trà

Đơn vị thi công : Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông TT Huế

 
Ngày cập nhật : 16/07/2008
Trang trước