Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Kinh nghiệm thi công
Một số hợp đồng Công trình Giao thông
1 Đường giữa khu công nghiệp số 2 và 3 9.705.453.000 Ban QLDA Chân Mây 
2 Đường nối khu công nghiệp số 3 và khu phi quan 14.208.628.000 Ban QLDA Chân Mây 
3 Đường trung tâm Khu đô thị Chân Mây 22.779.498.000 Ban QLDA Chân Mây 
4 Đường Tây cảng Chân Mây (gói thầu 02B) 5.819.655.000 Ban QLDA Chân Mây 
5 Đường ven sông Bù Lu 14.241.768.000 Ban QLDA Chân Mây 
6 Gói 10: Gồm 04 cầu An Cựu: Lương Điền, Bản Km12+200, bản Km12+400 trên địa bàn tỉnh TT Huế   11.180.454.800   Ban QLDA Biển Đông 
7 Đường và cầu khu TĐC-ĐC Thủy điện A Lưới 11.287.940.000 Công ty CP Thủy Điện Miền Trung
8 Đường ven sông Bồ (giai đoạn 1) - Tứ Hạ 5.614.576.000 Ban ĐT&XD huyện Hương Trà
9 Cầu Khe Dài - Phú Lộc 6.698.927.000 Ban ĐT&XD huyện Phú Lộc
10 Gói 4: XL đoạn tuyến Km0-Km4, cầu Ca cút 24.008.417.000 Ban ĐT&XDGT TT.Huế
11 Gói thầu số 1B:Phần xây lắp còn lại của cầu Cháy và đoạn Km7-Km12. Dự án mở rộng và nâng cấp đường 11B 5.751.464.771 Ban ĐT&XDGT TT.Huế
12 Gói thầu số 13B: Khối lượng xây lắp thuộc phạm vi đất ông Phùng Hữu Dẫn và hạng mục thảm BTN mặt đường  8.686.591.000 Ban ĐT&XDGT TT.Huế
14 Gói thầu số 06:Toàn bộ phần xây lắp đường liên xã Dương - Phương  8.078.641.000 Ban ĐT&Xây Dựng huyện Hương Thủy
15 Gói 15: Đường nối QL1A-Cảng Chân Mây (Cầu Mỹ Vân) 25.548.653.000 Ban QLDA Hạ tầng
16 Gói 5: Cầu Khe Mồng, Khe Lốt, Khe Sến 2 thuộc DA ĐTXD đường La Sơn Nam Đông (Giai đoạn 1) 17.780.548.000 Ban ĐT&XDGT TT.Huế
17 Nhựa hoá đường tỉnh giai đoạn 3 (tỉnh lộ 10B và 10D) 7.086.816.000 Ban ĐT&XDGT TT.Huế
18 Đường liên xã Phong Hải Điền Hương 11.008.057.000 Ban QLDA PTNT tổng hợp các tỉnh Miền Trung tỉnh TT Huế
19 Cầu Hải Thành 1, Hải Thành 2, Hải Quế, Cầu Kênh N6-QTrị 28.186.874.000 Ban ĐT&XD Quảng Trị 
20 Gói thầu số 2: Cầu Ba Bến, thành phố Huế 9.262.583.000 Ban ĐT&XDGT TT.Huế
21 Gói thầu số 3: Cầu Xước Dũ, huyện Hương Trà 7.143.676.234 Ban ĐT&XDGT TT.Huế
22 Gói thầu số 3: Cầu Hồng Quảng, huyện A Lưới 9.751.474.000 Ban ĐT&XDGT TT.Huế
23 Gói thầu số 10 : Công trình đường vành đai cứu hộ, cứu nạn phía tây thành phố Đông Hà  81.479.923.000 Ban QLXD CS HT Tỉnh Quảng Trị
24 Gói thầu XL9: xây dựng đường và cầu đoạn Km63+700-Km67+770, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 49A 33.117.944.897 Ban Quản lý dự án 4
25 Thi công một số hạng mục gói thầu số 4: cầu Lợi Nông và Như Ý I và đoạn tuyến Km2+887,2-Km3+100 thuộc dự án đầu tư XD đường Thủy Dương - Thuận An- TT Huế 6.977.670.000 Công ty CP QL&XD
công trình giao thông 487
26 Gói thầu số 12 : Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn phục vụ dân sinh xã Hải Vĩnh, Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị  15.408.587.000 Ban DAĐT và XD KV huyện Hải Lăng 
27 Gói thầu 2C: Phần khối lượng còn lại nền và móng đường, cống thoát nước đoạn Km0+845,64-Km2+687,36. Dự án: Đường Thủy Dương - Thuận An 13.095.160.000 Ban ĐT&XDGT TT.Huế
28 Gói thầu Xây lắp 01 đoạn Km842-Km856 thuộc dự án: Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km842-Km856 Quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế 15.533.698.903 Khu Quản lý đường bộ IV
29 Gói thầu: Xây lắp 02 đoạn Km882-Km893 thuộc dự án: Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km865-Km893 Quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế 20.158.931.000 Khu Quản lý đường bộ IV
30 Gói thầu số 04: xây lắp nền mặt đường và công trình. Dự Án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 12B 8.482.094.000 Ban ĐT&XDGT TT.Huế
31 Gói thầu : Xây lắp cầu vượt nhánh sông Phú Bài vào cụm Công nghiệp Phú Bài mở rộng giai đoạn 1(nay là giai đoạn IV) 9.343.590.000 Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
32 Gói thầu số 9 (phần xây lắp đoạn từ Km1+159-Km2+126) Nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 10A. Đoạn qua khu C, đô thi mới An Vân Dương 25.486.357.000 Ban Quản lý phát triển
khu đô thị mới tỉnh TT Huế
33 Gói thầu số 08:( Phần xây lắp đường mặt cắt 26m và cầu vượt sông Như Ý). Dự án đường nối từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Thủy Dương - Thuân An 21.795.317.000 Ban Quản lý phát triển
khu đô thị mới tỉnh TT Huế
34 Gói thầu xây lắp nền mặt đường, hệ thống thoát nước Km0-Km0+854,69 và nối công hộp thủy lợi Km1+468,2. Công trình: Đường Phú Lệ A thuộc DA Đường Phú Lệ, huyện Hải Lăng 5.965.794.000 Ban Dự án và Đầu tư khu vực huyện Hải Lăng 
 
Ngày cập nhật : 16/09/2013
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Một số hợp đồng công trình Thủy Lợi
•   Một số hợp đồng công trình Hạ tầng
•   Một số hợp đồng công trình dân dụng
•   Hồ sơ kinh nghiệm thi công