Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Kinh nghiệm thi công
Một số hợp đồng công trình Thủy Lợi
1 Trạm bơm Phú Mậu huyện Phú Vang  1.259.390.000 Ban QLDA KV huyện Phú Vang 
2 Hệ thống thoát nước Tứ Hạ Hương Trà  1.186.338.000 Ban QLDA KV huyện Hương Trà
3 Hệ thống kênh mương hồ trúc Kênh Quảng Trị 2.260.125.000 Ban QLDA 773/TTGNN  Q.Điền
4 Bến neo đậu thuyền du lịch Phú Cát   1.050.000.000    Cty QL bến xe, bến thuyền TT.Huế 
5 Hệ thống tưới trạm bơm Nam Đề 2.059.530.000 Ban QLDA khu vực H.Phú Vang
6 Hệ thống thoát nước Tứ Hạ H.Trà - Giai đoạn 2 1.696.950.000 Ban QLDA khu vực H.Phú Vang
7 Kênh N14,N16 HT tưới nước tự chảy Hồ Truồi 1.563.206.000 Ban QLDA CSHT NN&PTNT 
8 Gói thầu số 2: Phần xây lắp Kè chắn bờ cát phía Nam Thuận An thuộc dự án ĐTXD công trình xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An    10.391.113.000  Ban QLDA các CTGT TT.Huế
9 Sửa chữa, nâng cấp một số đoạn cấp bách kè biển Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh 15.250.071.000 Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị
 
Ngày cập nhật : 16/09/2013
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Một số hợp đồng công trình Hạ tầng
•   Một số hợp đồng công trình dân dụng
•   Hồ sơ kinh nghiệm thi công