Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Năng lực thiết bị
Thiết bị kiểm tra, thí nghiệm
TT Tên máy và thiết bị Nước SX Năm SX Đơn vị SL Chất lượng
IV Thiết bị kiểm tra, thí nghiệm:          
1 Máy kinh vĩ THEO 80A Đức 1999 Cái 5 Tốt
2 Máy thuỷ bình NIKON Nhật Bản 2001 Cái 4 Tốt
3 Súng bắn bê tông Italia 2000 Cái 2 Tốt
4 Nón cụt tiêu chuẩn Việt Nam 1999 Cái 2 Tốt
5 Khuôn đúc vữa 75x75x75 Việt Nam 1998 Cái 2 Tốt
6 Khuôn đúc mẫu BT 150x150x150 Việt Nam 2000 Cái 6 Tốt
 
Ngày cập nhật : 02/07/2008
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Các loại công cụ thi công khác