Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Năng lực thiết bị
Các loại công cụ thi công khác

TT

Tên máy và thiết bị

Nước SX

Năm SX

Đơn vị

SL

Chất lượng

1

Bơm cap áp 2YZB2-80

Trung Quốc

2000

Chiếc

2

> 70%

2

Kích thuỷ lực YZC 1500

Trung Quốc

2001

Chiếc

2

> 80%

3

Kích 250T(YCW)

Trung Quốc

2001

Chiếc

1

> 80%

4

Kích 500T

Trung Quốc

2001

Chiếc

1

> 80%

5

Khung giàn giáo thép

Việt Nam

2001

Bộ

150

> 70%

6

Khuôn đúc dầm 18m

Việt Nam

1997

Bộ

2

> 60%

7

Khuôn đúc dầm 33m

Việt Nam

2003

Bộ

2

> 70%

8

Khuôn đúc dầm 24m

Việt Nam

2005

Bộ

2

> 80%

9

Ván khuôn dầm 15m

Việt Nam

2004

Bộ

1

> 80%

10

Ván khuôn dầm 18m

Việt Nam

2004

Bộ

2

> 80%

11

Giàn lao dầm 15-33m

Việt Nam

2002

Chiếc

2

> 80%

12

Trạm biến áp

Việt Nam

2003

Trạm

4

> 60%

 
Ngày cập nhật : 05/06/2008
Trang trước