Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Chi nhánh Quảng trị

Chuyên ngành chính : Xây dựng các Công trình Giao thông, Thuỷ lợi, Dân dụng & Công nghiệp

Điện thoại : 0233.3857439

Fax : 0233.3859609

Email: cnqtxdgth@gmail.com

Địa chỉ : Đông Hà - Quảng Tr

Tổng Giám  đốc công ty kiêm Giám đốc chi nhánh : Nguyễn Đăng Bảo

Phó giám đốc kiêm Kế toán chính : Lê Văn Cường