Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Sơ đồ website
  Trang chủ
  Giới thiệu
 Giới thiệu tổng quan
 Lĩnh vực hoạt động
 Phòng & Đơn vị trực thuộc
 Phòng Kế Hoạch - Kỹ Thuật
 Phòng Tài vụ
 Phòng Tổng Hợp
 Chi nhánh Quảng trị
 Xí nghiệp Xây dựng Giao thông Số 2
 Xí nghiệp thi công cầu
 XN Xây dựng Giao thông số 1
 Chi nhánh Quảng Điền
 XN Gạch Tuynel Hải Lăng
 Giới thiệu chung
 Liên hệ
 Giấy chứng nhận nhãn hiệu
 Giấy Chứng Nhận ISO 9001:2008
 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
 Chúc mừng năm mới
  Năng lực
 Năng lực thiết bị
 Kinh nghiệm thi công
  Xây lắp
 Giao thông
 Dân dụng - Công nghiệp
 Hạ tầng
 Thủy lợi
  Sản phẩm
 Sản xuất cung ứng bê tông Asphalt
 Khoáng sản phi quặng
 Cấu kiện bê tông đúc sẵn
 Sản xuất cung ứng bê tông xi măng thương phẩm
  Tin tức hoạt động
  Quan hệ cổ đông
 Thông báo
 TB chốt DS hưởng cổ tức 2016 và Dự ĐHĐCĐ 2019
 TB chốt DS tham dự ĐHĐCĐ 2020 và hưởng cổ tức 2017
 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
 Báo cáo
 BC TH SXKD 2012 & Kế hoạch SXKD 2013
 Báo cáo Thường niên năm 2013
 Báo cáo tài chính năm 2014
 Báo cáo thường niên năm 2014
 Báo cáo Tài chính năm 2015
 Báo cáo thường niên năm 2015
 Báo cáo Tài chính năm 2016
 Báo cáo thường niên năm 2016
 Báo cáo Tài chính năm 2017
 Báo cáo thường niên năm 2017
 Báo cáo Tài chính năm 2018
 Báo cáo thường niên năm 2018
 Báo cáo thường niên năm 2019
 Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018
 Thay đổi nhân sự
 Thành lập và bổ nhiệm GĐ chi nhánh Quảng Điền
 Nghị quyết
 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên
 NQ HĐQT xử lý CP lẻ và CP không đặt mua hết
 Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2016
 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
 Biên bản
 Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2109
 Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2020
  Thông báo
  Góp ý
  Tìm kiếm
  Sơ đồ website
  Thư viện ảnh