Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Thông báo
Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tải file đính kèm :

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
 
Ngày cập nhật : 11/06/2019
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Báo cáo Tài chính năm 2018
•   Ông Phạm Văn Đức từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty
•   Thông báo và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán
•   Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đang ký giao dịch bổ sung
•   TB thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông chưa lưu ký
•   Thông báo chốt danh sách nhận cổ tức 2014
•   Ông Lê Viết Trí thành viên HĐQT đã mua thành công 50 nghìn cổ phiếu GTH