Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Thông báo
Báo cáo Tài chính năm 2018
Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế công bố báo cáo này cùng với báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm Tài chính kết thúc ngày 31/12/2018
Tải file đính kèm :

Báo cáo Tài chính năm 2018
 
Ngày cập nhật : 30/03/2019
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Ông Phạm Văn Đức từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty
•   Thông báo và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán
•   Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đang ký giao dịch bổ sung
•   TB thủ tục mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông chưa lưu ký
•   Thông báo chốt danh sách nhận cổ tức 2014
•   Ông Lê Viết Trí thành viên HĐQT đã mua thành công 50 nghìn cổ phiếu GTH