Trang nội bộ |  Góp ý |  Tìm kiếm |  Sơ đồ website
 
Công bố thông tin
Bản cáo bạch

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ
( Giấy chứng nhận ĐKKD số 3300101011 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế cấp lần đầu 
ngày 10/02/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 30/12/2014)
 
CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
 
Tên cổ phiếu                   :  Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế
Loại cổ phiếu  : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá  :  10.000 VNĐ/ 1 cổ phiếu
Giá bán  :  10.000 VNĐ
Tổng số lượng chào bán  :  600.000 cổ phần
Tổng giá trị chào bán   :  6.000.000.000 VNĐ 
 

Tải file đính kèm :

Bản cáo bạch
 
Ngày cập nhật : 23/10/2015
Trang trước
Các bài viết liên quan
•   Thay đổi nhân sự